Direktdemokrati: ‘Stop TTIP’ samt flyktingfrågan

Resuméer av några artiklar ur #1 av mdmagazin Kära läsare, terrorattentat, flyktingdramatik och växande högerpopulism har orsakat människorna oro inför årsskiftet. Men ängslan är som bekant den sämsta rådgivaren i en  tillspetsad krissituation, ty ängslan begränsar, undviker och förhindrar i regel utveckling. Och just det hotar demokratirörelsen. Skeptikerna rustar sig till frammarsch på restriktionskurs; tendensen…

Direktdemokrati i Bayern, Bremen, Österrike

Resuméer av några artiklar ur #4 av mdmagazin Kära läsare, för 20 år sedan ägde folkomröstningen ”Mer Demokrati i Bayern” rum. Ett av Mehr Demokratie initierat brett förbund drev igenom medborgarförslag och medborgarbeslut på kommunal nivå mot förbittrat motstånd från CSU. Sedan dess har Bayern upplevt tusentals medborgarförslag och medborgarbeslut. Mehr Demokratie fick genom framgången…

‘Medborgarna vet vad de gör’

Resuméer av några artiklar ur #3 av mdmagazin 2015 Kära läsare, vi var där när det uttänktes, vi ville själva pröva det – och vi ville förbättra det; det Europeiska Medborgarinitiativet. I detta nummer kommer ni att få läsa en del om det. För ett år sedan vid den här tiden, i början av sommaren,…

TTIP – är demokratin på defensiven?

Resuméer av några artiklar ur #2 av mdmagazin Kära läsare, i början av februari träffade jag i Brüssel handelskommissionären Cecilia Malmström, för att tala direkt med henne om vår demokratipolitiska kritik mot handelsfördragen TTIP och CETA. Som väntat låg våra åsikter på de flesta punkter långt från varandra. Framför allt EN sak chockerade mig; om…

Tyskar kämpar mot det odemokratiska handelsavtalet TTIP

md magazin #3 2014 Resuméer av några artiklar ur #3 av mdmagazin Kära läsare, vad har Attac, Brot für die Welt, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Transparency International, der Deutsche Kulturrat, Campact och fler än hundra ytterligare organisationer från 17 EU-länder gemensamt? De avstyrker alla frihandelsöverenskommelsen TTIP mellan EU och USA i den planerade formen…

14-svyle-151022531974fa27f54

Kommunala folkomröstningar kan ske på internet

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår införande av internetröstning vid rådgivande kommunala folkomröstningar. Internetröstning förbättrar medborgarnas möjligheter att rösta, säger arbetsgruppen i ny rapport.  Den arbetsgrupp som utreder införande av möjlighet till internetröstning presenterade sin mellanrapport i dag. Ministergruppen för förvaltning och regional utveckling beslöt att arbetsgruppens förslag att utveckla ett system för internetröstning ska fortsätta.…

Malm S: GT kommer att dö digerdöden

  I torsdags, på Backa kulturhus, deltog fullmäktigeordförande Lena Malm, S, i ett panelsamtal om folkomröstningen om trängselskatten och representativ demokrati, arrangerat av organisationen Utopi. Mitt under en utläggning om folkomröstningen släppte Lena Malm sin pestsjukdomsprofetia över Västsveriges kvällstidning: – Ibland vet man inte vart debatten tar vägen och vi hade en part i detta…