TTIP – är demokratin på defensiven?

Resuméer av några artiklar ur #2 av mdmagazin Kära läsare, i början av februari träffade jag i Brüssel handelskommissionären Cecilia Malmström, för att tala direkt med henne om vår demokratipolitiska kritik mot handelsfördragen TTIP och CETA. Som väntat låg våra åsikter på de flesta punkter långt från varandra. Framför allt EN sak chockerade mig; om…

Tyskar kämpar mot det odemokratiska handelsavtalet TTIP

md magazin #3 2014 Resuméer av några artiklar ur #3 av mdmagazin Kära läsare, vad har Attac, Brot für die Welt, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Transparency International, der Deutsche Kulturrat, Campact och fler än hundra ytterligare organisationer från 17 EU-länder gemensamt? De avstyrker alla frihandelsöverenskommelsen TTIP mellan EU och USA i den planerade formen…

14-svyle-151022531974fa27f54

Kommunala folkomröstningar kan ske på internet

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår införande av internetröstning vid rådgivande kommunala folkomröstningar. Internetröstning förbättrar medborgarnas möjligheter att rösta, säger arbetsgruppen i ny rapport.  Den arbetsgrupp som utreder införande av möjlighet till internetröstning presenterade sin mellanrapport i dag. Ministergruppen för förvaltning och regional utveckling beslöt att arbetsgruppens förslag att utveckla ett system för internetröstning ska fortsätta.…

Malm S: GT kommer att dö digerdöden

  I torsdags, på Backa kulturhus, deltog fullmäktigeordförande Lena Malm, S, i ett panelsamtal om folkomröstningen om trängselskatten och representativ demokrati, arrangerat av organisationen Utopi. Mitt under en utläggning om folkomröstningen släppte Lena Malm sin pestsjukdomsprofetia över Västsveriges kvällstidning: – Ibland vet man inte vart debatten tar vägen och vi hade en part i detta…

Artiklar ur #4 av mdmagazin 2014

Kära läsare, för 25 år sedan – hösten ’89 – drog människor först till kyrkorna och därifrån ut på gator och torg. De hade befriat sig från diktatoriska förhållandens förmynderskap. De demonstrerade för demokratins dagliga bröd, för fria val med valhemlighet, press-och föreningsfrihet. De hade utövat ‘den upprätta gången’. Aningen av ett liv i självbestämmelse…

Scanisaurus----Tobias-Delfin

Folkomröstning blir fråga för kammarrätten – Bromölla

Bromölla. Frågan om folkomröstningen har överklagats till kammarrätten. Man begär dessutom att den inte ska hållas förrän slutligt beslut fattats. Den 16 april beslutade förvaltningsrätten att beslutet om folkomröstningen i Bromölla hade kommit till på ett lagligt sätt. Rätten ansåg dessutom att de svarsalternativ, Ja och Nej, som finns med i beslutet inte är felaktiga. Det var…

imagehandler.ashx

Nej till folkomröstning överklagas – Östhammar

Initiativtagarna bakom folkomröstningskravet om räddningstjänsten tänker överklaga fullmäktiges nej. När UNT träffar några av initiativtagarna på torsdagen har de hunnit få lite distans till det hela och ser sig som segrare, trots nederlaget i kommunens högsta beslutande organ. – Så är det faktiskt. Vår namninsamling gick hela vägen upp till fullmäktige även om vi fick nej.…

OÌ^regrund

Namninsamlingen har fått godkänt i Östhammar

Namninsamlingen har fått godkänt Namnen som samlats in som kräver en folkomröstning om vem som ska vara huvudman för brandförsvaret är godkända av kommunen. Nu går frågan vidare till kommunfullmäktige. Enligt kommunens tidigare granskning var drygt 600 av 1800 namnunderskrifter ogiltiga och för att få till en folkomröstning krävs 1726 giltiga underskrifter. Nu har kommunen…